Црвени крст Новог Сада, је у периоду октобар – новембар 2020. године, реализовао Пројекте подржане од стране Градске управе за здравство:
„Обука васпитачица ПУ „Радосно детињство“ у пружању прве помоћи за 2020. годину“ и „Обука старије основношколске деце у пружању прве помоћи за 2020. годину“.
Општи циљ Пројекта „Обука васпитачица ПУ „Радосно детињство“ у пружању прве помоћи за 2020. годину“ јесте едукација васпитачица Предшколске установе у пружању прве помоћи, док су појединачни циљеви превентивно утицати на смањење повреда предшколаца, али и да полазници науче правовремене и сврсисходне поступке код повреда, обољења и стања. Обука у пружању прве помоћи, у трајању од 12 наставних часова, је реализована у оквиру 6 група у два дана, а кроз процес обучавања прошло је 51. запослених у Предшколској установи „Радосно детињство“ – Нови Сад.
Црвени крст Новог Сада, је кроз реализацију Пројекта „Обука деце старијег основношколског узраста у пружању прве помоћи за 2020. годину“, обучио 67 основаца старијих разреда у основним школама: „Петефи Шандор“, „Јован Јовановић Змај“ у Сремској Каменици , „Жарко Зрењанин“, „Душан Радовић“,и „Јован Јовановић Змај“ у Лединцима. Општи циљ пројекта јесте едукација ученика основних школа у пружању прве помоћи, док су појединачни циљеви да полазници савладају вештине кардиопулмоналне реанимације, правовремене и сврсисходне поступке код повреда, обољења и стања, правилан поступак заустављања крварења. Обука у пружању прве помоћи, у трајању од 12 наставних часова, је реализована у оквиру 6 група у два дана.
Програм обуке из прве помоћи је обухватио градиво напредног оспособљавања са предвиђеним темама општег дела оспособљавања и специјалног дела – модул 4 Правилника о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи. (,,Службени гласник РС”, број 109/16).

Pin It on Pinterest