Izaberite stranicu

Projekat prevencije zavisnosti od psihoaktivnih supstanci je realizovan u vidu tematskih roditeljskih sastanaka u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Novog Sada, pod pokroviteljstvom Gradske uprave za zdravstvo, a realizator projekta bio je CKNS. Da bi se na adekvatan način radilo na prevenciji narkomanije potrebno je edukovati roditelje na planu postojanja rizičnog ponašanja kod adolescenata, na prepoznavanju psihoaktivnih supstanci i znakova intoksikacije PAS kao i kako na adekvatan način rešiti problem zavisnosti i gde potražiti stručnu pomoć.

Projekat je realizovao stručni tim, koji je formiran u okviru Crvenog krsta Novog Sada:

Ostoja Jovišević, zamenik načelnika Odeljenja kriminalističke polcije PU Novi Sad (koji je roditeljima omogućio uvid u izgled PAS i dao osnovne informacije o našem zakonodavnom sistemu)

Dragana Ratković, lekar na specijalizaciji, Klinika za psihijatriju Novi Sad (koja je sa medicinskog aspekta pričala o PAS i dala informacije kako prepoznati intoksicirano dete PAS i kome se obratiti za stručnu pomoć).

Nada Todoreskov, psiholog, psihoterapeut Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine (koja je roditeljima dala informacije o adolescentnom periodu i rizičnom ponašanju kojem su deca sklona u tom uzrastu).

Roditeljski sastanci su se odvijali u 20 osnovnih i srednjih škola na teritoriji Novog Sada. Nakon predavanja (u trajanju od 60 minuta) ostavljena je mogućnost za diskusiju sa roditeljima (30 minuta).

Projekat je realizovan tokom 2009., 2010., 2011. i 2012.godine.

Pin It on Pinterest