Izaberite stranicu

Црвени крст Новог Сада је на основу јавног конкурса за доделу средстава из буџета Града Новог Сада удружењима, задужбинама и фондацијама за реализацију пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести за 2023. годину, реализовао пројекат: „Обука старије основношколске деце у пружању прве помоћи за 2023. годину“.

Обука у пружању прве помоћи, у трајању од 12 наставних часова, је реализована у оквиру 5 група, односно 5 основних школа које су имале дводневне обуке.
Пројекат је реализован у следећим новосадским основним школама: „Душан Радовић“, „Прва војвођанска бригада“, „Вељко Петровић“ Бегеч, „Јован Јовановић Змај“ Сремска Каменица и „Ђорђе Натошевић“.

Обуку је успешно завршило 106 ученика.

Захваљујући подршци Градске управе за здравство Града Новог Сада, пројекат је реализован у периоду октобар – децембар 2023. године. Програм обуке из прве помоћи је обухватио градиво напредног оспособљавања са предвиђеним темама општег дела оспособљавања и специјалног дела – модул 4 Правилника о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи. (,,Службени гласник РС”, број 109/16).

Општи циљ Пројекта је била едукација ученика шестих, седмих и осмих разреда за пет изабраних основних школа са територије Новог Сада у пружању прве помоћи, превентивно утицање на смањење повреда ученика и правовремени и сврсисходни поступци приликом повређивања. Појединачни циљеви су били да ученици савладају вештине кардиопулмоналне реанимације, правовремене и сврсисходне поступке код повреда, обољења и стања, правилан поступак заустављања крварења.

Pin It on Pinterest