Izaberite stranicu

Poslovi organizovanja, motivisanja i okupljanja dobrovoljnih davalaca krvi prema Zakonu o Crvenom krstu, (Sl.Glasnik RS, broj 107/05), kao javno ovlašcenje, povereni su Organizaciji Crvenog krsta i transfuziološkim službama, prema Zakonu o transfuziološkoj delatnosti (Sl.Glasnik RS, broj 72/09). Aktivnosti iz ove oblasti Crveni krst Novog Sada sprovodi u partnerskom odnosu sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, sa kojim se organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi na terenu, u institucijama i lokalnoj zajednici.

Akcijama prethodi detaljan i obiman rad na motivaciji gradana za dobrovoljno davanje krvi, regrutovanje davalaca i zadržavanje u skladu sa aktivnostima koje se sprovode i evaluiraju svake godine.

Osnovni cilj angažmana organizacije Crvenog krsta jeste da se podigne svest gradana da postanu i ostanu dobrovoljni davaoci krvi, da stanovništvo koje se ne ponaša rizicno, postane gradanski svesno da samo nenagradenim i dobrovoljnim davanjem krvi u korist pacijenata mogu doprineti da zdravstveni sistem nesmetano funkcioniše.

Ove aktivnosti sprovode se putem podrške sprovodenju dugorocne nacionalne kampanje, kroz promotivne aktivnosti, edukacije volontera i realizaciju godišnjeg plana prikupljanja krvi. Edukacije volontera su nacin da se ljudi ukljuce u promociju dobrovoljnog, nenagradenog i anonimnog davanja krvi i nacin da se dode do novih volontera i davalaca krvi.

U okviru Programa edukativno motivacionog rada Crveni krst Novog Sada i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine su i ove godine organizovali Savetovanje za predavace DDK, saradnike DDK, organizatore akcija DDK i dobrovoljne davaoce krvi iz novosadskih srednjih škola, fakulteta, preduzeca i mesnih zajednica – sa gostima ukupno smo imali 179 ucesnika.

Savetovanje je održano od 21. do 23.oktobra 2011.g. u Vrnjackoj Banji, Hotel „Jezero“. Na putu za Vrnjacku Banju organizovana je poseta manastiru Ravanica. Cilj Savetovanja je bio podizanje svesti o kulturi dobrovoljnog davanja krvi, sticanje veštine komunikacije i pozitivnog pristupa prema potencijalnim i višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi i u skladu sa tim obradene su sledece teme:

1. OTVARANJE SAVETOVANJA – Milica Balunovic, prof, koordinator
2. DDK POZDRAVNA REC ORGANIZATORA – Prof.dr Mira Govorcin – predsednik Crvenog krsta Novog Sada – dr Vaso Kulidžan, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine
3. ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA NOVOG SADA – Prof. Strahinja Gobeljic, sekretar Crvenog krsta Novog Sada
4. EMOCIONALNA INTELIGENCIJA – OTVARA SVA VRATA – Ljubinka Toncev Suzi, dipl.spec.pedagog, Crveni krst Novog Sada
5. ORGANIZACIJA DOGAÐANJA U DAVALAŠTVU DONACIJA I TRANSPLANTACIJA ORGANA 6. „ŠANSA ZA NOVI ŽIVOT“ – Prof.dr Mira Govorcin, Klinicki centar Vojvodine

Zainteresovanost polaznika za date teme bila je izuzetno velika, neobicno puno je bilo pitanja na koja su predavaci dali odgovore. Na Savetovanju svoje utiske i zahvalnost iskazali su gosti.

Sekretar Crvenog krsta Osijek, G-din Marko Ðukic, je u ime Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Osijek, urucio Crvenom krstu Novog Sada Zlatnu povelju zahvalnosti zbog izuzetnog i uspešnog obavljanja brojnih humanitarnih zadataka, razvijanja medunarodne saradnje, posebno sa Gradskim društvom Crvenog križa Osijek i nesebicnog pomaganja na razvojnoj koncepciji dvaju društava.

Nakon obnovljene saradnje sa Crvenim krstom Makedonije, Savetovanju su po prvi put prisustvovali i gosti iz Republicke organizacije Crvenog krsta Makedonije – Gligor Novacevski i Crvenog krsta Skoplja Redžep Lusjani, koji su se u ime svojih organizacija obratili skupu.

Sekretar Crvenog krsta Vrnjacke Banje, je u ime pozvanih gostiju iz organizacija Crvenog krsta Kraljevo, Kragujevac i Trstenik, pozdravio skup i poželeo uspešan rad i prijatan boravak u Vrnjackoj Banji.

Organizovan je program tokom obe veceri. Nakon predstavljanja prisutnih polaznika Savetovanja, novoformiranim aktivima i organizacijama Crvenog krsta urucena su imenovanja. Savetovanje su finansijski pomogli: Skupština Grada Novog Sada – Gradska uprava za zdravstvo, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine. Pored finansijske podrške Skupština Grada je ustupila i autobus za prevoz ucesnika.

Pin It on Pinterest